Welkom bij

ADVOCATENKANTOOR
DE SCHREYE & SOMMERIJNS

sep


Contact

Een cliëntgerichte aanpak!

Over ons

sep

De huidige wereld wordt steeds meer gekenmerkt door alle soorten van rechtsregels. Wij helpen U graag uw weg hierin te vinden.

Ons uitgangspunt hierbij is een directe vertrouwensband tussen de advocaat en de cliënt. Wij staan steeds dicht bij onze cliënten en hechten veel belang aan een persoonlijke langetermijnrelatie. 

 Tegelijk opteren we voor een no-nonsense aanpak. We gaan recht naar de kern van de zaak en geven U de garantie dat uw dossier steeds persoonlijk, direct en pragmatisch wordt aangepakt. 

Wij hechten er veel belang aan na te gaan in hoeverre een bepaald geschil nog minnelijk geregeld kan worden, zodat een procedure voor de Rechtbank vermeden wordt. 

Daarenboven zijn wij zeer vlot te contacteren en worden onze dossiers steeds zeer nauwgezet opgevolgd. Wij nodigen U dan ook graag uit met het kantoor contact op te nemen, zodat wij samen kunnen zoeken naar een oplossing voor uw juridisch probleem.

Afspraak maken

Wie zijn we?

Kantoor

sep

Het kantoor helpt U graag verder met alle soorten van juridische dienstverlening. Indien mogelijk zullen wij steeds nagaan in hoeverre een bepaald geschil nog minnelijk geregeld kan worden. Indien dit niet het geval is, zal een procedure zich opdringen. 

Ons kantoor bestaat uit de volgende advocaten:

ADVOCAAT - VENNOOT
Licentiaat in de rechten 2002
Certificaat Bijzondere opleiding Jeugdrecht

Verstuur bericht
ADVOCAAT - VENNOOT
Licentiaat in de rechten 2003
Certificaat Bijzondere opleiding Jeugdrecht
Mede-auteur Lichamelijke Schade, Repertorium rechtspraak, Larcier Gent

Verstuur bericht
ADVOCAAT - MEDEWERKER
Master in de rechten
Master in de criminologische wetenschappen

Verstuur bericht

Een kleine greep uit de

Rechtsdomeinen

sep
 • dringende en voorlopige maatregelen
 • echtscheiding
 • onderhoudsgeld
 • vereffening - verdeling huwgemeenschap
 • erfrechtelijke geschillen
 • afstamming, uitoefening ouderlijk gezag, recht op persoonlijk contact
 • redactie en begroting schade (materieel, lichamelijk, moreel)· bijzondere specialisatie in begroting en afhandeling letselschade
 • strafrechtelijke verdediging i.v.m. verkeersovertredingen in het algemeen
 • verdediging van slachtoffer (burgerlijke partijstelling)
 • onderzoek naar aansprakelijkheid:
  medische aansprakelijkheid, overheidsaansprakelijkheid, arbeidsongevallen, productaansprakelijkheid, omvang verzekeringsdekking, subrogatie, verval van dekking, regres
 • aankoop/verkoop, oprichting van onroerend goed
 • aanneming
 • eigendom, vruchtgebruik, bezit, opstal, erfpacht
 • (beheer van) mede-eigendom, huur, pacht
 • financiering van onroerend goed projecten
 • hypotheek, onteigening
 • deskundigen onderzoek
 • contracten: architectenovereenkomst, beheersmandaat, verkoopsmandaat,
  vastgoedbemiddeling, veiligheidscoördinatie
 • algemeen en bijzonder strafrecht
 • ondernemingsstrafrecht
 • verkeersstrafrecht
 • verontrustende opvoedingssituaties (VOS)
 • als misdrijf omschreven feiten (MOF)
 • aansprakelijkheid van de minderjarige en de ouders
 • voorleiding bij de jeugdrechtbank
 • gedwongen opname
 • arbeidsrecht in al zijn aspecten
 • opstellen arbeidsovereenkomsten
 • beëindiging arbeidsovereenkomsten
 • vertegenwoordiging in individuele arbeidsgeschillen
 • sociale zekerheid
 • (schijn)zelfstandigheid
 • sociale verkiezingen
 • sociaal strafrecht
 • adviesverlening
 • geschillenbeslechting
 • aansprakelijkheid van rechtspersonen en bestuurders
 • overdracht van ondernemingen en handelszaken
 • oprichten van vennootschappen, verenigingen en vzw's en opstellen statuten

Indien mogelijk zullen wij steeds nagaan in hoeverre een bepaald geschil nog minnelijk geregeld kan worden. Indien dit niet het geval is, zal een procedure zich opdringen. Indien U twijfelt omtrent een specifieke vraag, volstaat een telefoontje of e-mail om te weten of wij U verder kunnen helpen!

Contacteer ons

Wat wordt er U aangerekend?

Erelonen en onkosten

sep

De vergoeding verbonden aan het optreden van een advocaat  wordt uitgesplitst in twee onderdelen, met name "erelonen" en "onkosten".

Het ereloon omvat het strikt juridisch werk dat voor U wordt verricht.
Dit omvat o.a. de studie van het dossier, consultaties en adviezen, het opstellen van procedurestukken, van overeenkomsten of conclusies, de juridische opzoekingen, de pleidooien, het uitwisselen van briefwisseling edm. Dit ereloon wordt gebruikelijk aan een vast uurtarief begroot, doch kan ook forfaitair of procentueel bepaald worden. Het uurtarief is voornamelijk afhankelijk van de aard, het belang van het dossier, de te verwachten prestaties en het al dan niet dringend karakter van het dossier.

De onkosten omvatten de effectief gemaakte kosten voor uw dossier, 
 zoals verplaatsingen, briefwisseling, en administratie.
Wij maken er een goede gewoonte van om samen met U als cliënt voorafgaand aan elk nieuw dossier te bespreken op welke wijze de erelonen en onkosten aangerekend worden.  U heeft hieromtrent dus reeds van bij de aanvang van een dossier volledig duidelijkheid! Indien U een polis rechtsbijstand heeft onderschreven, heeft U de vrije keuze van advocaat.  De erelonen en onkosten worden dan normalerwijze door de verzekeraar gedragen, zodat wij U zelf geen enkele betaling dienen te vragen.

Vanaf 1 januari 2014 dient 21% BTW te worden aangerekend op de erelonen van advocaten. 
 De heffing betreft zowel particulieren als bedrijven. De BTW wordt geheven op de erelonen, niet op de kosten zoals bijvoorbeeld rolrechten, deurwaarderskosten, expertise-en vertaalkosten enz.

Aarzel niet

Contact

sep

Kantoor Vilvoorde
Spuymolenstraat 47 - 1800 Vilvoorde

Tel: 02/445 05 44

info@deschreye-sommerijns.be

arnaut@deschreye-sommerijns.be
0473 69 02 97

ilse@deschreye-sommerijns.be
0472 58 95 33