Advocaat De Schreye en Advocaat Sommerijns, Wezemaal (Rotselaar)

Erelonen en onkosten

Wat wordt er U aangerekend?

De vergoeding verbonden aan het optreden van een advocaat wordt uitgesplitst in twee onderdelen, met name "erelonen" en "onkosten".

Het ereloon omvat het strikt juridisch werk dat voor U wordt verricht. Dit ereloon wordt gebruikelijk aan een vast uurtarief begroot, doch kan ook forfaitair of procentueel bepaald worden. Het uurloon is voornamelijk afhankelijk van de aard van het dossier en de te verwachten prestaties.

De onkosten omvatten de effectief gemaakte kosten voor uw dossier, zoals verplaatsingen, briefwisseling, en administratie.

Wij maken er een goede gewoonte van om samen met U als cliënt voorafgaand aan elk nieuw dossier te bespreken op welke wijze de erelonen en onkosten aangerekend worden.  U heeft hieromtrent dus reeds van bij de aanvang van een dossier volledig duidelijkheid!

Indien U een polis rechtsbijstand heeft onderschreven, heeft U de vrije keuze van advocaat.  De erelonen en onkosten worden dan normalerwijze door de verzekeraar gedragen, zodat wij U zelf geen enkele betaling dienen te vragen.